Přejít k obsahu


Correlation between neurotic state of teacher trainers profession and their living satisfaction

Citace:
MIŇHOVÁ, J., JIŘINCOVÁ, B., LOVASOVÁ, V. Correlation between neurotic state of teacher trainers profession and their living satisfaction. In School and Health 21, 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 119-123. ISBN: 978-80-210-4930-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlation between neurotic state of teacher trainers profession and their living satisfaction
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , PhDr. Božena Jiřincová , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
Abstrakt CZ: Na základě longitudinálního výzkumu provedeného na FPE ZČU v Plzni se potvrdila známá skutečnost, že vysokoškolští studenti vzhledem k velké zátěži, které jsou vystaveni, vykazují ve srovnání s populačním průměrem vyšší stupeň testové neurotičnosti. Ve svém výzkumném šetření jsme se zaměřili na vztah mezi neurotičností studentů a jejich životní spokojenosti. Analýzou dotazníkového šetření a statistickým zpracováním jejích výsledků byla prokázána nižší životní spokojenost instabilních studentů. Pocit životní nespokojenosti neurotických respondentů se vztahuje především na jejich orientační rodinu a studijní skupinu.
Abstrakt EN: On the basis of a longitudinal research done at the Pedagogical Faculty of the University of West Bohemia in Pilsen, a known fact has been come true. Undergraduates, owing to a big strain to which they are exposed, show in comparison with population average a higher degree of test neurotic state. We focused our research on the correlation between neurotic state of undergraduates and their living satisfaction. A lower life satisfaction of instable undergraduates has been proved by questionnaire survey analysis and statistical treatment of results. Sense of life dissatisfaction of neurotic respondents is linked with their orientational family and study group.
Klíčová slova

Zpět

Patička