Přejít k obsahu


Algoritmy přímého řízení momentu - simulace pohonu v ustálených a vybraných přechodových stavech

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Algoritmy přímého řízení momentu - simulace pohonu v ustálených a vybraných přechodových stavech. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct torque control - simulation of drive in selected steady- and transient-states
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje chování pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety, který je řízen pomocí vybraného algoritmu přímého řízení momentu. Jsou zde prezentovány a analyzovány výsledky navrženého simulačníiho modelu pohonu ve vybraných ustálených apřechodových stavech.
Abstrakt EN: This research report presents behavior of a drive with a permanent magnet synchronous machine which is controlled by a selected algorithm of direct torque control. There are presented and analyzed results of the designed simulation model of the drive in selected steady-states as well as transient-states in this research report.
Klíčová slova

Zpět

Patička