Přejít k obsahu


Primární zdroj energie, analýza a návrh koncepce hybridního autobusu

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Primární zdroj energie, analýza a návrh koncepce hybridního autobusu. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Primary energy source, analysis and conception proposal of hybrid bus
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá vstupní analýzou primárního zdroje energie pro vyvíjený hybridní autobus, dále pak analýzou možností řešení systémů akumulace energie a různými variantami řešení hlavního pohonu vozidla. Jsou zde zvažovány výhody a nevýhody různých kombinací řešení, výstupem zprávy je navrhovaná koncepce vyvíjeného hybridního vozidla.
Abstrakt EN: This research report deals with an input analysis of a primary energy source for designed hybrid bus, consequently with an analysis of energy storage systems solutions and arbitrary solutions of the main drive of the vehicle. There are analysed advantages and disadvantages for arbitrary combinations, the output of the this report is a proposal of a concept of the hybrid vehicle to be developed.
Klíčová slova

Zpět

Patička