Přejít k obsahu


Prediktivní virtuální trh - simulační hra

Citace:
GANGUR, M. Prediktivní virtuální trh - simulační hra. In SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 195-200. ISBN: 978-80-210-4878-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PREDICTION VIRTUAL MARKET - SIMULATION GAME
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Prediktivní virtuální trh je spekulativní trh, který je vytvořen zejména za účelem ověřování hypotéz daných předpovědí vybraných událostí či hodnot vybraných parametrů a současně simuluje princip obchodování na virtuální burze. V příspěvku je ukázán příklad funkčního virtuálního trhu FreeMarket, který funguje od roku 2007 na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni ako online podpora a doplnění teoretické části kurzu o kapitálových trzích. Je ukázáno fungování tohoto trhu na příkladu vybraných obchodů (např. Volby prezidenta USA), jsou ukázány vývoje cen, objem obchodů spolu se souhrnnými celkovými charakteristikami trhu. V dalším je popsán způsob použití systému jako online výukového objektu a jeho zapojení do výuky jednotlivých kurzů. Nakonec je prezentován veřejně dostupný e-learningový kurz pro podporu práce v systému FreeMarket, po jehož úspěšném absolvování účastnící obdrží licenci makléře systému FreeMarket.
Abstrakt EN: Prediction market is speculative market created for purpose of making predictions and simulation of stock principles. In the paper the prediction market FreeMarket on the Faculty of Economics, University of West Bohemia is presented. The market is opened since year 2007 as a supplement to the capital markets course. Selected trades on this market are shown (e.g. USA presidential election), together with market summary characteristics are presented and the market behavior is described. Finally the involvement into education process of selected courses at the Faculty of economics is described. Next the e-learning course for support of FreeMarket system maintenance is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička