Přejít k obsahu


Educational Portal of the Czech Dental Chamber

Citace:
GANGUR, M., ODVODY, Z. Educational Portal of the Czech Dental Chamber. In Mefanet 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7392-118-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Educational Portal of the Czech Dental Chamber
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , MUDr. Zdeněk Odvody
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s novým výukovým portálem České stomatologické komory, který byl uveden do provozu 1.5.2009. Jsou prezentovány ukázkové kurzy, které slouží ve zkušebním provozu k seznámení studentů s možnostmi e-learningového prostředí Moodle, ve kterém je tento portál apolenka.cz implementován. V dalším jsou ukázány základní statistiky provozu portálu jako jedna z možností systému Moodle. Nakonec příspěvek popisuje implementaci on-line napojení výukového portálu na platební bránu systému PaySec. Toto propojení umožňuje velmi pohodlně realizovat platby za vybrané kurzy kreditního systému pomocí nabízené elektronické peněženky
Abstrakt EN: Paper shows new educational portal of the Czech Dental Chamber. The pilot samples of e-learning courses demonstrate the e-learning environment possibilities for potential students. Portal ?moodle.apolenka.cz? is implemented into the Learning Management System (LMS) Moodle. LMS Moodle functions are illustrated by the basic statistics of portal running. The on-line connection between portal and payment gateway (PaySec) is described and explained. This interconnection enables user friendly payment (via electronic wallet) of selected courses from credit system.
Klíčová slova

Zpět

Patička