Přejít k obsahu


E-learningové kursy ČSK jsou spuštěny na www.apolenka.cz

Citace:
ODVODY, Z., GANGUR, M. E-learningové kursy ČSK jsou spuštěny na www.apolenka.cz. Časopis České stomatologické komory, 2009, roč. 19, č. 7-8, s. 206-207. ISSN: 1210-3381
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning courses ČSK run on www.apolenka.cz
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Česká stomatologická komora
Autoři: MUDr. Zdeněk Odvody , RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje nový výukový portál České stomatologické komory. Příklady pilotních kurzů ukazují možnosti prostředí e-learningového systému pro potenciální studenty. Portál ?moodle.apolenka.cz? je implementován v Learning Management System (LMS) Moodle. Je objasněna posloupnost kroků, pomocí kterých se zájemci zaregistrují do systému, a jsou ukázány základní postupy při práci v systému.
Abstrakt EN: Paper introduces new educational portal of the Czech Dental Chamber. The pilot samples of e-learning courses demonstrate the e-learning environment possibilities for potential students. Portal ?moodle.apolenka.cz? is implemented into the Learning Management System (LMS) Moodle. The sequence of steps to register to system is explained and the basic instructions of the system use for learning are shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička