Přejít k obsahu


Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích

Citace:
CABADA, L. Postmoderní státy jako nositelé a zprostředkovatelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 5, č. 2, s. 102-123. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Post-Modern States as holders and promotors of Kantian Ethics in International Relations
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek analyzuje korelaci a interdependenci mezi tzv. kantovskou etikou mezinárodních vztahů a specifickými státy, jež jsou nositeli a zprostředkovateli tohoto přístupu v mezinárodním systému. na základě soudobých teoretických přístupů článek představuje tři typy takových postmoderních států - střední mocnosti, civilní mocnosti a dobré mezinárodní občany
Abstrakt EN: The article examines the correlations and interconnectedness betwwen the so-called Kantian ethics in international relations and spefici group of states that bear, promote and intermediate the Kantian norms in the international politics. Based on contemporary theoretical approaches three categories of post-moderns states are presented - middle powers, civilian powers and good international citizens
Klíčová slova

Zpět

Patička