Přejít k obsahu


Optimalizace podmínek elektrooxidačních reakcí

Citace:
KOŤUHA, J., HRDLIČKA, J. Optimalizace podmínek elektrooxidačních reakcí. Chemické listy, 2009, roč. 103, č. 11, s. 965. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimizing of conditions of electrooxidation reactions
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Jan Koťuha , Ing. Jan Hrdlička Ph.D.
Abstrakt CZ: Po odzkoušení elektrolyzéru vlastní konstrukce elektrooxidací tetrahydrofuranu byla provedena elektrooxidace betulinu v prostředí kyseliny octové za přítomnosti KCl. Při napětí 1,8 V zreagovalo 50 mg betulinu během 48 hodin za vzniku pěti látek, jejichž zastoupení je závislé na použitém napětí.
Abstrakt EN: After testing selfmade electrolyzer by tetrahydrofuran electrooxidation was carried out betulin electrooxidation in acetic acid with addition of KCl. 50 mg of betulin was reacted on voltage 1,8 V during 48 hours to five products, theirs distribution independed on used voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička