Přejít k obsahu


Edukační činnost sestry, teorie v realitě

Citace:
NOVÁKOVÁ, J., JANEČKOVÁ, Z. Edukační činnost sestry, teorie v realitě. Ružomberok, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Autoři: Bc. Jaroslava Nováková , Bc. Zuzana Janečková DiS.
Abstrakt CZ: Edukace je v posledních letech zdůrazňována jako samozřejmá součást profesionální činnosti sestry. Patří mezi nepostradatelné součásti léčby pacienta, a řadí se mezi nejdůležitější aspekty ošetřovatelské praxe. Příspěvek seznamuje s výsledky šetření, které bylo provedeno v rámci FN Plzeň a Katedry ošetřovatelství a porodní asistence. Osloveni byli studenti, kteří již absolvovali výuku předmětu Edukační činnost sestry a porodní asistentky a všeobecné sestry zejména z oddělení, na kterých studenti následně realizují odbornou praxi. Cílem bylo zjistit, jak je uskutečňována edukace v praxi. Zda je komplexní, a to včetně záznamu do dokumentace. Zda existuje kontinuita mezi teoretickým poznáním a praktickou realizací. Všichni oslovení si byli vědomi důležitosti edukace. Nicméně, jak dále z výsledků šetření vyplývá, je velmi často opomíjena nezbytná součást, což je přesné zdokumentování procesu edukace, podchycení konkrétních dílčích kroků. Nelékaři mají své kompetence, a je třeba si znovu uvědomit, že za jejich přesné plnění nesou zodpovědnost.
Klíčová slova

Zpět

Patička