Přejít k obsahu


Řízení jednofázového pulzního usměrňovače s využitím proporčně rezonančního regulátoru proudu

Citace:
ŽÁK, J., KOMRSKA, T., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Řízení jednofázového pulzního usměrňovače s využitím proporčně rezonančního regulátoru proudu. 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of single-phase active rectifier using proportional-resonant current controller.
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Tomáš Komrska , Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá realizací proporčně rezonančního regulátoru pro řízení proudové smyčky jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Ve zprávě jsou uvedeny dosažené výsledky z testování na síťovém napětí 230V pro vybrané ustálené stavy a přechodové děje. Pro zatěžování pulzního usměrňovače byl použit odpor, který byl připojován ke ss. meziobvodu pulzniho usměrňovače. Součástí práce byla realizace nadřazené řídící a diagnostické jednotky v prostředí LabView pro kvalitnější diagnostiku regulace.
Abstrakt EN: This research report deals with the implementation of proportional-resonant controller for current control loop of voltage-source active rectifier. The report contains the results obtained from testing of line voltage 230V. For loading voltage-source active rectifier was used resistor, which was conecting to the DC-link. For quality control and diagnostics have been implemented a master control and diagnostic unit in the LabView environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička