Přejít k obsahu


Řízení jednofázového pulzního usměrňovače s kompenzací harmonických složek proudu

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., KOMRSKA, T., PEROUTKA, Z. Řízení jednofázového pulzního usměrňovače s kompenzací harmonických složek proudu. 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of single-phase voltage-source active rectifier with compensation of harmonic current components
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Tomáš Komrska , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsahem této výzkumné zprávy jsou výsledky dosažené při implementaci regulační struktury pro řízení napěťového pulzního usměrňovače. Pro řízení proudu je použit estimační model spolu s proporčně rezonančními regulátory, které zajišťují kvalitní účiník odebíraného proudu, ale také kompenzaci vybraných harmonických složek. Výsledky byly naměřeny při typickém síťovém napětí 230V/50Hz. Pro uvádění do provozu byl použit jako zátěž odpor, který byl připojován ke ss. meziobvodu napěťového pulzního usměrňovače.
Abstrakt EN: The content of this research report are results of the regulation structure implementation for the control of the voltage-source active rectifier. For current control is used estimation model with proportional-resonant controllers. This ensures good current power factor, as well as compensation for selected harmonic components. The results were measured at the typical line voltage 230V/50Hz. Resistance was used for loading DC-line voltage-source active rectifier.
Klíčová slova

Zpět

Patička