Přejít k obsahu


Investigation of the influence of VSD on the power distribution network

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Investigation of the influence of VSD on the power distribution network. Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2009, roč. 7, č. 2, s. 113-118. ISSN: 1584-2665
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation of the influence of VSD on the power distribution network
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hunedoara
Název zdroje: University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá chováním polovodičových měničů z pohledu Elektromagnetické kompatibility. Hlavní pozornost je věnována třífázovému plně řízenému tyristorovému můstkovému usměrňovači pracujícímu do induktivní zátěže. Harmonické analýza pro výpočet harmonických a meziharmonických složek se zaměřuje na změny zátěže, napětí napájecí soustavy (jednofázová a třífázová změna napájecího soustavy) a také dynamické změny zapínacích impulsů tyristorů.
Abstrakt EN: Nowadays power converters present commonly used devices. However they negatively influence power grid and fed devices as well. The main attention is given to uncontrolled rectifiers with capacitive load as an input part of indirect frequency converters (in common use for variable speed drives - VSD).This paper presents physical background of negative influences of power converters on power network with focus to the low frequency interference. Generation causes of non-characteristic harmonics and interharmonics are explored and discussed in detail. Extensive series of simulation are provided and compared with experimental results. This research offers missing background for standards covering low-frequency EMC.
Klíčová slova

Zpět

Patička