Přejít k obsahu


Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 1: General Problems

Citace:
PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., BYRTUS, M., SIROVÝ, M. Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 1: General Problems. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 1: General Problems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Martin Sirový
Abstrakt CZ: Tato zpráva je první, všeobecnou částí série zpráv zabývajících se pohonnými systémy čerpadel a ventilátorů velkých výkonů. Oblast použití těchto zařízení je velmi rozsáhlá, tato zpráva se zaměřuje na aplikace napájecích čerpadel a spalinových ventilátorů používaných na elektrárnách a teplárnách. Hlavní pozornost je věnována konfiguraci, základním vlastnostem, chování a účinnosti používaných zařízení s důrazem na pohony s hydrodynamickou spojkou a frekvenčním měničem.Hlavním cílem této zprávy je shrnout klady a zápory jednotlivých řešení, přičemž uvažované pohonné systémy jsou v této zprávě porovnávány nejen z technického pohledu, ale i z pohledu ekonomických a spolehlivostních ukazatelů.
Abstrakt EN: This report is a first, general part of series of reports dealing with Variable Speed Drives (VSDs) particularly intended for high-power pumps and fans. The area where these VSDs are employed is very large. This report exactly focuses on particular applications of boiler feed pumps and flue exhausters placed at power and heating plants. The main attention is in this report paid to configurations, basic features, behavior and efficiency of common drives with emphasis on hydrodynamic couplings and frequency converters as most sophisticated systems at present. The aim of this report is to highlight benefits and drawbacks of particular drive configurations. The mentioned drives are discussed in this report not only from the technical but also from economical and reliability point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička