Přejít k obsahu


Výpočet ztrát v elektromagnetickém stínění transformátoru

Citace:
KINDL, V., PECHÁNEK, R. Výpočet ztrát v elektromagnetickém stínění transformátoru. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculation of losses in the electromagnetic shielding of transformers
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vladimír Kindl , Ing. Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Cílem práce je sestavit výpočtový model reálného transformátoru. Tento model analyzovat pomocí metody konečných prvků. Především se bude jednat o určení ztrát vířivými proudy v elektromagnetickém stínění transformátoru. Elektromagnetické stínění tvoří měděné fóliové pásky tzv "Flux band". Je předpoklad, že vlivem rozptylového toku se do pásků indukují vířivé proudy, působící proti zdrojovému poli. Tato práce poslouží jako podklad pro budoucí elektro-tepelné sdružené úlohy.
Abstrakt EN: The aim is to produce work of real computational model of the transformer. This model is analyzed using finite element method. In particular, it will be to determine eddy current losses in the electromagnetic shielding of the transformer. Electromagnetic shielding copper foil tape consists of so-called "Flux band. It is assumed that due to the leakage flow into the strip induce eddy currents, acting against the source field. This work will serve as a basis for future electro-thermal combined task.
Klíčová slova

Zpět

Patička