Přejít k obsahu


Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 2: Metodology Of Drive Design

Citace:
PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., BYRTUS, M., SIROVÝ, M. Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 2: Metodology Of Drive Design. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 2: Metodology Of Drive Design
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Martin Sirový
Abstrakt CZ: Tato zpráva je druhou částí komplexu zpráv zabývajícími se pohonnými systémy čerpadel a ventilátorů velkých výkonů. Největší pozornost je věnována základním úvahám, které by měly být provedeny před vlastním návrhem pohonu, otázce provozního diagramu a výpočetním vztahům s ohledem na dostupné parametry. Všechny úvahy se týkají pohonů s hydrodynamickou spojkou a frekvenčním měničem. Výpočty, uvedené v této zprávě, jsou aplikovány vyvinutým softwarem VSD Calc.
Abstrakt EN: This report is a second part of series of reports dealing with Variable Speed Drives (VSDs) particularly intended for high-power pumps and fans. The area where these VSDs are employed is very large. This report, as in the first part, exactly focuses on particular applications of boiler feed pumps and flue exhausters placed at power and heating plants. The attention is paid to basic considerations needed to be provided before the drive calculations start, to the question of operational diagram and also to the drive design calculations with respect to available drive parameters and operators demands. All considerations will be provided for VSDs with hydrodynamic coupling and frequency converter as a most perspective systems at present. The aim of this report is to summarize drive design considerations with respect to available data from operators and mainly efficiency point of view. What is more, the calculation procedures, described in this report, are used by developed sw tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička