Přejít k obsahu


Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 3: Case Studies

Citace:
PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., BYRTUS, M., SIROVÝ, M. Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 3: Case Studies. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparative Study Of Variable Speed Drives In Power Systems; Part 3: Case Studies
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Martin Sirový
Abstrakt CZ: Tato zpráva je třetí částí komplexu zpráv zabývajícími se pohonnými systémy čerpadel a ventilátorů velkých výkonů. Součástí výzkumu byl vývoj softwarového nástroje ?VSD Calc? z důvodu možnosti sofistikovaného srovnání účinnostních a ekonomických ukazatelů pohonů s hydrodynamickou spojkou a frekvenčním měničem. Cílem této zprávy je současně ověření správné funkce vyvinutého sw. Případové studie, obsažené v této zprávě, jsou založeny na reálných provozních datech a provozních diagramech shromážděných z různých provozů jako elektrárny nebo teplárny.
Abstrakt EN: This report is a third part of series of reports dealing with Variable Speed Drives (VSDs) particularly intended for high-power pumps and fans. As a part of the whole research, a sw tool ?VSD Calc? has been developed in order to provide sophisticated comparison of efficiency and economical issues of VSDs with hydrodynamic coupling and/or with frequency converter. This report is intended as a verification of the sw functionality. Case studies included in this report are based on real operational data collected from different facilities such as power or heating plants.
Klíčová slova

Zpět

Patička