Přejít k obsahu


Ergonomické studie ve ŠKODA ELECTRIC a.s.

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M. Ergonomické studie ve ŠKODA ELECTRIC a.s.. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7372-541-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ERGONOMIC STUDY IN ŠKODA ELECTRIC a.s.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: K odpovědi na otázku co je to ergonomie, lze užít následující definici, přijatou Mezinárodní Ergonomickou Asociací (IEA) na 14. kongresu v San Diegu v roce 2001, která zní: ?Ergonomie je vědecká disciplina, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími prvky systému a využívající teorii, principy, data a metody k optimalizaci pohody člověka a výkonnosti systému?. Tento příspěvek popisuje komplexním ergonomické zkoumání pracovišť v podniku ŠKODA ELECTRIC a.s. Tento podnik se zabývá výrobou trakčních motorů pro kolejová vozidla, trolejbusy a speciální důlní vozidla. Studie byly provedeny systematicky za použití dotazníkového průzkumu a pozorování pracovišť. Na základě tohoto průzkumu byly provedeny ergonomické analýzy za použití moderního softwaru digitální továrny DELMIA. Za pomoci jejich výsledkům byly navrženy alternativy řešení ergonomických problémů pracovišť. Tyto úpravy byly posléze též implementovány v reálné výrobě.
Abstrakt EN: Ergonomics can be perfectly characterized by the following definition accepted by IEA, the International Ergonomics Association, at the 14th Congress in San Diego in the year 2001: ?Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance?. The current contribution describes complex ergonomic research in the workplaces of ŠKODA ELECTRIC a.s. The enterprise manufactures traction engines for rail vehicles, trolleybuses and special mining vehicles. The studies were carried out systematically by means of a questionnaire and workplaces monitoring. Based on the research, ergonomic analyses were carried out using modern software of DELMIA, a digital factory. The analyses output helped to develop an alternative solution to ergonomic problems in the workplaces. The proposals for improvements were subsequently implemented in real production.
Klíčová slova

Zpět

Patička