Přejít k obsahu


Ergonomická optimalizace pracoviště ve ŠKODA ELECTRIC a.s.

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M. Ergonomická optimalizace pracoviště ve ŠKODA ELECTRIC a.s.. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-844-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomic optimization of workplace in ŠKODA ELECTRIC a.s.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: K odpovědi na otázku co je to ergonomie, lze užít následující definici, přijatou Mezinárodní Ergonomickou Asociací (IEA) na 14. kongresu v San Diegu v roce 2001, která zní: ?Ergonomie je vědecká disciplina, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími prvky systému a využívající teorii, principy, data a metody k optimalizaci pohody člověka a výkonnosti systému?. Tento příspěvek popisuje komplexním ergonomické zkoumání pracovišť v podniku ŠKODA ELECTRIC a.s. Tento podnik se zabývá výrobou trakčních motorů pro kolejová vozidla, trolejbusy a speciální důlní vozidla. Studie byly provedeny systematicky za použití dotazníkového průzkumu a pozorování pracovišť. Na základě tohoto průzkumu byly provedeny ergonomické analýzy za použití moderního softwaru digitální továrny DELMIA. Za pomoci jejich výsledků byly navrženy alternativy řešení ergonomických problémů pracovišť. Tyto úpravy byly posléze též implementovány v reálné výrobě.
Abstrakt EN: Ergonomics can be characterized by the definition accepted by the International Ergonomics Association at the 14th Congress in San Diego in 2001: ?Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance?. The contribution describes complex ergonomic research in the workplaces of ŠKODA ELECTRIC a.s. which manufactures traction engines for rail vehicles, trolleybuses and special mining vehicles. The studies were conducted systematically by means of a questionnaire and workplaces monitoring. Based on the research, DELMIA software was used to carry out the ergonomic analyses. The analyses output helped to develop an alternative solution to ergonomic problems in the workplaces. The proposals for improvements were subsequently implemented in real production.
Klíčová slova

Zpět

Patička