Přejít k obsahu


Eliminace hluku tramvaje Škoda 14T : měření na laboratorním modelu trakčního pohonu

Citace:
JANDA, M., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Eliminace hluku tramvaje Škoda 14T : měření na laboratorním modelu trakčního pohonu. Plzeň, 2009.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Škoda 14T tramway noise elimination : measurement on model of traction drive
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Martin Janda , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky měření na prototypu trakčního pohonu s rozmítanou PWM (random PWM). Ve zprávě je popsána konfigurace vyvinutého prototypu pohonu. Analyzovány jsou frekvenční spektra hluku a fázového proudu a měřené úhlové zrychlení (dopad použité PWM na moment motoru) pro různé šířky pásma rozmítání.
Abstrakt EN: This research report presents results of measurement on prototype of traction drive with random PWM (RPWM). Spectra of noise, phase current and torque are analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička