Přejít k obsahu


Public Megaprojects - The Challenge for public private partnership

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Public Megaprojects - The Challenge for public private partnership. In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec: Technická univerzita, 2009. s. 172-176. ISBN: 978-80-7372-536-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Public Megaprojects - The Challenge for public private partnership
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá metodou financování veřejných projektů ve spolupráci se soukromým sektorem ? Public Private Partnership (PPP). Oba sektory se snaží v rámci tohoto partnerství o efektivní realizaci jednotlivých činností a zapojení zdrojů, tzn. každý zúčastněný subjekt poskytuje to, co umí nejlépe. Snahou této formy financování je přispět k optimalizaci využívání veřejných prostředků. Hlavní podmínku přitom představuje ekonomická výhodnost projektu pro veřejný sektor. Po stručné obecné charakteristice metody financování projektů PPP jsou uvedeny základní typy takto financovaných projektů a výhody a nevýhody tohoto způsobu realizace projektů. V poslední teoretické části je nastíněna analýza a řízení rizik těchto projektů. Na závěr jsou popsány příklady takto realizovaných projektů ve Velké Británii a ve Spojených státech včetně podrobnější specifikace vybraných projektů.
Abstrakt EN: The concept Public Private Partnership (PPP) describes the cooperation between public and private sector that is arranged by contract and it has the defined purpose. It is usually used for the mega-projects financing. These mega-projects are possible to define as multibillion-dollar projects that are commissioned by governments and delivered by private enterprise. Among the characteristics of these projects, there ranks the uncertainty, complexity, politically-sensitivity and involving a large number of partners. [3] The main purpose of this paper is to provide a basic summary of Public Private Partnership, its principles, advantages and risks. The PPP is very often used for example in Great Britain or United States. From this area, there are mentioned two examples of concrete PPP projects. The clear definition of PPP projects will be represented the basis for the proposal of the project assessment method.
Klíčová slova

Zpět

Patička