Přejít k obsahu


Hodnocení výkonnosti projektů pomocí metodiky "collaborative project scorecard"

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Hodnocení výkonnosti projektů pomocí metodiky "collaborative project scorecard". In IMEA 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 54-58. ISBN: 978-80-7041-851-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Performance Assessment by Using of Method "Collaborative Project Scorecard"
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek vymezuje modifikaci metodiky Balanced Scorecard pro projektové řízení ? metodu ?collaborative project scorecard (CPS)?. Tato metodika vychází ze strategicky orientovaného konceptu, který byl rozvinut za účelem sledování a kontroly společných projektů, měření jejich výkonnosti a řízení rizik. Cílem této metody je zlepšit výkonnost jednotlivých procesů projektového řízení. Aplikace tohoto scorecardu u projektů realizovaných napříč celou společností může být usnadněna využitím matice vlivu k vytvoření strategických map.
Abstrakt EN: This paper identifies the modification of the method Balanced Scorecard for the project management ? ?collaborative project scorecard. It is a strategy based scorecard concept that was developed to monitor and control collaborative projects, to measure their performance and to manage risk. The aim of this method is the improvement of project management performance. The application of this scorecard to cross-company projects can be facilitated by an impact matrix to develop strategy maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička