Přejít k obsahu


Edukace k pohybové aktivitě v seniorském věku

Citace:
VALEŠOVÁ, M., STAŠKOVÁ, Š., FIRÝTOVÁ, R. Edukace k pohybové aktivitě v seniorském věku. In Sborník příspěvků z XVI. ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009. s. 72-76. ISBN: 978-80-7435-004-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EDUCATION TO LOCOMOTIVE ACTIVITY IN SENIOR´S AGE
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Česká společnost tělovýchovného lékařství
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Studie hodnotí prostřednictvím evaluace přínos výuky Univerzity třetího věku na pohybový režim seniorů. Respondenti studovali na katedře fyzioterapie a ergoterapie FZS ZČU v Plzni. Studium je výchovně- vzdělávací pro mladší i starší věk. Je zaměřeno na zdravotní problémy a komplikace vznikající z inaktivity, na prevenci primární a sekundární. V závěrech se zohledňuje sledovaný soubor- posuzovaný jako aktivní senioři. Studie je částečně srovnávací s posouzením přístupu k pohybu před a po studiu.
Abstrakt EN: The study has evaluated a benefit of Life Long Learning onto locomotive regime of seniors. The respodents studied at the Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Faculty of Health Care Studies, University of West Bohemia in Plzeň. A subject of the study has got an educational goal both for younger age and for erderly people. The study has been aimed at health problems and complications resulting from inactivity, at primary and secondary prevention. In conclusion a monitored set is taken into account, this set is assesssed as active seniors. The study is partially comparative with evaluation of an approach to activity and exercise before and after studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička