Přejít k obsahu


Deviantní podoby státnosti - příklad kvazi států

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Deviantní podoby státnosti - příklad kvazi států. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 5, č. 3, s. 259-274. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Deviant types of statehood - quasi states entities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Linda Piknerová
Abstrakt CZ: Článek je věnován konceptualizaci kvazi státních politických útvarů ve dvou různých perspektivách. První část textu je založena na teorii Roberta Jacksona a jeho konceptu de facto státnosti, druhá je věnována konceptu Pala Kolstoho a jeho vnímání de jure státnosti. V textu jsou uvedeny konkrétní příklady vztahující se k oboum představeným konceptualizacím.
Abstrakt EN: The article deals with taxonomy of quasi states entities in two different perspectives. The first one is based on Jackson´s theory of empirical statehood, the second one examines concept of juridical statehood. There are named some unique examples which can be involved into neither of quasi states category.
Klíčová slova

Zpět

Patička