Přejít k obsahu


O podstatě atlantismu a možnosti vzniku Organizace jihoatlantické smlouvy (SATO)

Citace:
HLAVÁČEK, P. O podstatě atlantismu a možnosti vzniku Organizace jihoatlantické smlouvy (SATO). Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 5, č. 3, s. 75-96. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The meaning of Atlanticism and foundation of South Atlantic Treaty Organization
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Pavel Hlaváček
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou založení vojenské aliance podobné NATO v prostoru jižního Atlantiku, a to z pohledu teorií mezinárodních vztahů.
Abstrakt EN: This article deals with the question of foundation of military alliance similar to NATO but in the space of South Atlantic measured by the theories of international relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička