Přejít k obsahu


Some ultrafilters on the natural numbers

Citace:
FLAŠKOVÁ, J. Some ultrafilters on the natural numbers. Mathematisches Institut, Universität Bonn, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Some ultrafilters on the natural numbers
Rok vydání: 2009
Autoři: RNDr. Jana Flašková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zkonstruujeme v ZFC ultrafiltr u na množině přirozených čísel takový, že pro každou prostou funkci f: N -> N lze najít množinu U v u takovou, aby množina f[U] ležela v sumačním ideálu. Tento výsledek je zesílením výsledku A. Gryzlova. V přednášce budou rovněž zmíněny souvislosti s jinými výsledky a otevřenými problémy.
Abstrakt EN: We construct in ZFC an ultrafilter u on the natural numbers such that for every one-to-one function f: N -> N there exists a set U in u with f[U] in the summable ideal. This generalizes a result of A. Gryzlov. We will also mention in the talk connections to other results and open problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička