Přejít k obsahu


Stav kondylární chrupavky v temporomandibulárním kloubu

Citace:
KOTT, O. Stav kondylární chrupavky v temporomandibulárním kloubu. Plzeňský lékařský sborník (Pilsen Medical Report), 2009, roč. 2009, č. 82, s. 109-114. ISSN: 0551-1038
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Status of condylar cartilage in human temporomandibular joint
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: MUDr. Otto Kott CSc.
Abstrakt CZ: Autor sledoval stav 88 fixovaných čelistních kloubů u 44 osob ( 23 mužů, 21 žen ) ve věku od 19 do 92 let z pitevního materiálu Anatomického ústavu LF UK Plzeń. Makroskopický stav kondylární kloubní chrupavky byl hodnocen jako normální a degenerativní ve čtyřech stupních podle Bozděcha. Mikroskopický obraz byl studován na vzorcích odebraných z kondylární chrupavky vazivové destičky, zalitých do parafinu a barvených hematoxylinem-oesinem a Vorfflerovým hematoxylinem, dobarveným zeleným trichromem. Defekty na kloubní chrupavce byly zaznamenány do 4 kvadrantů, nejčastěji byly nalezeny defekty v zadním (26%), laterálním (22%) a v obou techto oblastech (11%). Intaktní chrupavka byla nalezena u intaktního chrupu. Defekty III. a IV. stupně byly sledovány nejvíce u osob nad 60 let věku, kteří měli inkompletní nebo kompletní deficit chrupu. Mikroskopické nálezy degenerativních změn prokázaly rozvláknění vazivových vláken chrupavky, fibrinoidní nekrozu a obnaženou subchondrální kost. Nálezy degenerativních změn v souvislosti se stavem chrupu prokázaly změnu statiky a dynamiky funkce kloubu.
Abstrakt EN: The autor has submitted a study 88 human fixed temporomandibular joints at the age of 19 to 92 years acquired from necropsy material at Department of Anatomy. A collection consists of pair joints of 44 people ( 21 males, 23 females ). A macrscopic status of joint cartilage was assessed as a standard one and degenerative one ( in four levels according to Bozdech ).A microscopic finding was expertised on samples from defects of paraffin embeded condylar cartilage and dyed with hemnatoxylin or Vorhoeff hematoxylin and in addition dyed with green trichrom. The defects of condylar joint cartilage are most freguently localized in posterior (26%) and lateral (11%) areas and in both of them (11%). An intact condylar cartilage was monitored in sanated dentition. A finding of defects of III. and IV. level was the most freguent in people over 60m subseguently in people with incomplete dentition or with completely absent one. A microscopic examination of samples of condylar cartilage defects have proved a porosis and an irregular running of bundles of collagenous fibresin surface layer of fibrocartilage, subseguently an abrasion of joint surface to subchondral bone whose line was irregularly both flexuous and incrassate. The findings aof damaged condylar cartilage in people with incomplete or completely absent dentitions indicate a disorder of statics and dymamics of temporomandibular joints as a whole which leads to some occurance and incidence of defects. Therefore a seasonable conservative or prostetic dental treatment can prevent an occurance of degenerative changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička