Přejít k obsahu


Extended formal model for ranking of authoritative resources

Citace:
JEŽEK, K. Extended formal model for ranking of authoritative resources. In Matematičeskie metody v technike i technologijach. Pskov: Pskovskij gosudarstvenyj politechničeskij institut, 2009. s. 193-195. ISBN: 978-5-91116-100-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Extended formal model for ranking of authoritative resources
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pskov
Název zdroje: Pskovskij gosudarstvenyj politechničeskij institut
Autoři: Doc. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o problematice ohodnocování autorit. Navržené řešení je založeno na použití PageRanku v citačních sítích. Je navržena nová, rozšířená formule PageRanku, která bere v úvahu citace, spoluautorství i citační cykly.
Abstrakt EN: This article deals with the problem of authority ranking. Proposed solution is based on application of PageRank in citation networks. The new extended PageRank formula is proposed considering citations, co-authorship and citation cycles.
Klíčová slova

Zpět

Patička