Přejít k obsahu


Kaliningradská oblast

Citace:
LEICHTOVÁ, M. Kaliningradská oblast. In Evropa regionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 123-144. ISBN: 978-80-7380-163-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kaliningrad region
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Mgr. Magdaléna Leichtová
Abstrakt CZ: Text mapuje pozici ruské exklávy Kaliningrad v současné Ruské federaci. V textu je věnována značná pozornost okolnostem rozšíření EU, které obklopily Kaliningrad územím této organizace.
Abstrakt EN: The essay focuses on the situation of the Kaliningrad exclave in the contemporary Russian Federation. Great attention is paid to the EU enlargement process and its consequences for Kaliningrad, which was in the 2004 completely surrounded by EU territory
Klíčová slova

Zpět

Patička