Přejít k obsahu


Geomorphologic informatic system - prototyp

Citace:
JEDLIČKA, K. Geomorphologic informatic system - prototyp. Olomouc, 2009., ISBN: X,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geomorphologic informatic system - prototyp
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Ing. Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Geomorfologický informační systém (GmIS) je specifický typ GIS zaměřený na analýzu geomorfologických dat. Prototyp GmIS je založen na softwarové platformě firmy ESRI, kterou rozšiřuje a přizpůsobuje pro potřeby geomorfologie. Analytické jádro GmIS je postaveno nad desktop software ArcGIS. Sběr dat v terénu je prováděn s využitím GPS a mobilního geografického software ArcPad. Je uvažováno o budování tenkého klienta komunikujícího s ArcGIS Serverem. GmIS však není pouze software, jedná se, podobně jako u klasického GIS o hardware, software, data, metody i uživatele. Strukturní základ dává GmIS geomorfologická databáze (GmDB) navržená pro potřeby uložení geomorfologických dat. Je uložená v ESRI Geodatabase a spravovaná pomocí standardních i přizpůsobených (geomorfologických) nástrojů v aplikaci ArcCatalog. Geomorfologické nástroje (Geomorphologic Tools ? GmT) zaměřené na dávkovou analýzu jsou uživateli k dispozici v ArcToolbox v aplikaci ArcMap. Z ArcMap lze také spustit Geomorphologic Analyst ? nástrojovou lištu, umožňující provádění interaktivních analýz. V ArcMap je dále možno připravit podkladová data pro terénní výzkum a hlavně potom sebraná data zpracovat a analyzovat. V rámci vývoje prototypu GmIS vznikla celá řada publikací, která slouží jako dokumentace k systému. Odkazy na publikace i základní popis GmIS lze nalézt na webové adrese http://git.zcu.cz/wiki/index.php/GmIS. Příspěvek byl podpořen Výzkumným záměrem MSM 4977751301.
Abstrakt EN: The Geomorphologic Information System is a special type of Geographic Information System (GIS), which can be helpful to geomorphologist in various situations in research. It can be understand as a specific type of GIS, focused on geomorphologic data. The GmIS prototype is built on ESRI software and can be seen as a geomorphologic extension of ESRI GIS. The analytical core of GmIS is based on the desktop ArcGIS (composed of ArcMap, ArcCatalog and ArcToolbox). ArcPad is used as a mobile solution for field survey. There is also a plan to migrate GmIS into network environment, using ArcGIS Server. Thus it is clear that the GmIS prototype is not just software. It is composition of (of course hardware), software, data structures and data, methods and people, who operates the GmIS. The core of GmIS structure is already mentioned geomorphologic database, stored in ESRI geodatabase format and managed through standard and customized (geomorphologic) tools from ArcCatalog. ArcMap allows a user to use geomorphologic tools whose are focused on analysis and also hosts a Geomorphologic Analyst ? extension for interactive geoprocessing and analyses. ArcMap of course communicates with ArcCatalog (for data loading and handling) and also can check out and prepare data for field survey with ArcPad and consequently allows user to check the data back into geomorphologic database and process and analyses results from field survey. There also exists more or less documentation of each segment of GmIS. Detailed and continuously updated information of the state of the art of GmIS can be found at project web pages http://git.zcu.cz/wiki/index.php/GmIS. The author was supported by the Research Plan MSM 4977751301.
Klíčová slova

Zpět

Patička