Přejít k obsahu


SIMULATION IN THE AREA OF COST ANALYSIS AND PROCESS PERFORMANCE EVALUATION

Citace:
CANDROVÁ, K., KLEINOVÁ, J. SIMULATION IN THE AREA OF COST ANALYSIS AND PROCESS PERFORMANCE EVALUATION. In CADAM 2009 : 7th international conference on Computer aided design and manufacturing : September 22nd - September 26th 2009, Stari Grad, Hvar, Croatia : proceedings. Rijeka: Zigo, 2009. s. 7-8. ISBN: 978-953-7142-38-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SIMULATION IN THE AREA OF COST ANALYSIS AND PROCESS PERFORMANCE EVALUATION
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Ing. Kateřina Candrová , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Velice významným nástrojem procesního modelování je simulace, která představuje specifickou oblast moderních informačních technologií. V příspěvku jsou popsány dva softwarové nástroje (ARENA a QUEST), které mají implentovánu metodiku ABC. Rovněž jsou v příspěvku popsány příklady využití ARENY a QUESTu v oblasti kalkulace přímých či nepřímých nákladů, nákladů na přepravu či celkových nákladů simulovaného systému. Specifickou oblastí je využití softwarových nástrojů ARENA a QUEST v oblasti hodnocení výkonnosti procesů, která je rovněž popsána v článku.
Abstrakt EN: Very important tool of process modelling is computer simulation, which is very specific area of modern information technologies and involves representation or emulation of system properties and behaviour Specific application of computer simulation in the area of process modelling is cost analysis. In the paper are described possibilities of two software tools (ARENA and QUEST) with implemented principles of ABC methodology. There are described examples of ARENA and QUEST usage in the area of direct or indirect, transfer or total cost analysis of simulated system. Very specific area of usage, which is as well mentioned in the paper, is usage of SW tools ARENA and QUEST in the area of process performance evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička