Přejít k obsahu


Nad některými otázkami zneužívání postavení v obchodním styku ve světle trestního zákoníku

Citace:
KOCINA, J. Nad některými otázkami zneužívání postavení v obchodním styku ve světle trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 10, s. 305-308. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Over some questions of misuse of a position in a commercial intercourse in light of the new criminal code
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aplikačními principy při posuzování případné trestní odpovědnosti související se zneužíváním postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2, 3, 4 nového trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) nabývajícího účinnosti 1. 1. 2010.
Abstrakt EN: The article considers application principles connected with judging of an eventual criminal liability related with a misuse of a position in a commercial intercourse according to the par 255 section 2, 3, 4 of the new criminal code (Nr. 40/2010 Coll. of Laws).
Klíčová slova

Zpět

Patička