Přejít k obsahu


Rozhodčí nález jako exekuční titul a jeho doručení

Citace:
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul a jeho doručení. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 15, s. 569-570. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Arbitration award as an executory title and its delivery
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou vykonatelnosti rozhodčího nálezu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Přitom vychází jednak právní úpravy dle občanského soudního řádu, zákona o rozhodčím řízení a z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. R 2/2008. Zvláště je pak v dané souvislosti věnována pozornost problematice doručení rozhodčího nálezu.
Abstrakt EN: The article considers a problem of feasibility of an arbitration award, namely both in the Czech republic and abroad. It comes out partly of the legal regulation according to the Civil Procedure Code and to the Arbitration Procedure Code, partly of the decision of the Highest Court of the Czech Republic Nr. 2/2008. The attention is particularly payed to a problem of a delivery of an arbitration award.
Klíčová slova

Zpět

Patička