Přejít k obsahu


Prosody Features Analysis

Citace:
KRUTIŠOVÁ, J., KLEČKOVÁ, J. Prosody Features Analysis. In Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications. Firenze: Firenze University Press, 2009. s. 33-34. ISBN: 978-88-6453-094-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prosody Features Analysis
Rok vydání: 2009
Místo konání: Firenze
Název zdroje: Firenze University Press
Autoři: Ing. Jana Krutišová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: rozódie je soubor nonverbálních charakteristik řeči, kterými mluvčí vyjadřuje své postoje, myšlenky a emoce. Ve verbální komunikaci napomáhá porozumění tomu, co mluvčí říká. Produkce řeči, a tedy i prozodické charakteristiky, závisí nejen na pohlaví nebo věku, ale také na kvalitě lasového ústrojí. Příspěvek se zabývá otázkou, jaké vhodné nástroje využít pro uložení a multidimenzionální analýzu prozodických charakteristik.
Abstrakt EN: Prosody is a set of non-verbal features by which a speaker exhibits his attitude, his idea and his emotions. In a verbal communication it helps to understand one another. A production of a speech, and therefore also the prosodic characteristics depend on the physiological characteristics of a voice organ. These characteristics depend not only on sex or age, but also on the quality of a voice organ. This paper describes an idea to use suitable tools for storage and multidimensional analysis of prosody features. This work has been partly supported by the Ministry of Education of the Czech Republic in the National Research Programme II- project 2C06009.
Klíčová slova

Zpět

Patička