Přejít k obsahu


Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení průmyslových pracovišť

Citace:
BUREŠ, M. Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení průmyslových pracovišť. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-844-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of digital ergonomic design and evaluation of industrial workplaces
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Marek Bureš
Abstrakt CZ: V příspěvku je publikována nově vznikající metodika, která integruje aktuální klasický přístup k návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích s novými metodami pro design pracoviště s pomocí softwarových nástrojů. Tato metodika má tři hlavní oblasti, kterými je znalostní báze pravidel, algoritmus a softwarová podpora. V příspěvku je uveden detailnější popis jednotlivých částí a celková funkcionalita. Na konci příspěvku jsou návrhy na možné ověření metodiky v praxi.
Abstrakt EN: In this paper a new methodology, which integrates actual classical approach for design and evaluation of workplaces in industrial companies with new methods for workplaces design with the help of software tools is published. This methodology has three main parts, which are knowledge rule base, algorithm and software support. More detail description of individual parts and overall functionality are described in the paper. There are also proposals for possible methodology validation in praxis at the end of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička