Přejít k obsahu


Model řízení nákladů během životního cyklu

Citace:
ROUBAL, J., KLEINOVÁ, J. Model řízení nákladů během životního cyklu. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-844-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Product life cycle costing model
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Roubal , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Současné konkurenční prostředí na trhu a rychle se zkracující život produktu denně přináší nové impulsy ovlivňující vývoj nových produktů a inovaci těch stávajících. Na všechny účastníky výrobních procesů jsou kladeny stále vyšší požadavky. Jednou ze zásad efektivity je dodávat vysoce kvalitní produkty za minimální časový horizont. Dokážou li výrobci tyto požadavky splnit s nižšími náklady než konkurence, znamená to pro ně konkurenční výhodu. Příspěvek popisuje model řízení nákladů během životního cyklu produktu, který pomůže pružněji reagovat na tyto požadavky. Nastiňuje především celkovou koncepci procesního řízení nákladů životního cyklu produktu v rámci celého nákladového systému podniku s napojením na cílové řízení nákladů ? Target Costing. Příspěvek ukazuje také propojení procesního nákladového řízení na finanční účetnictví podniku.
Abstrakt EN: Nowadays competitiveness environment and product life cycle shortening brings new impulses affecting new product development process and product innovation process. For every participant of manufacturing processes are exact higher performance and requirements. Every company has to perform customer?s requirements in very short time and in acceptable price. This paper deals with product life cycle cost management which is very important tool in these conditions. A product life cycle cost management manages the cost of a product over its entire life span. It is a structured approach that addresses all the elements of this cost and. This paper describe whole conception of process costing of product life cycle cost in company costing system connected to target costing system. It can be used to produce a spend profile of the product or service over its anticipated life-span.
Klíčová slova

Zpět

Patička