Přejít k obsahu


Measuring the Value of Urban Forest using the Hedonic Price Approach

Citace:
MELICHAR, J., VOJÁČEK, O., RIEGER, P., JEDLIČKA, K. Measuring the Value of Urban Forest using the Hedonic Price Approach. Regionální studia, 2009, roč. 3, č. 2, s. 13-20. ISSN: 1803-1471
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measuring the Value of Urban Forest using the Hedonic Price Approach
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická
Autoři: Jan Melichar , Ondřej Vojáček , Pavel Rieger , Ing. Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Použili jsme model hedonické ceny na trhu s bydlením v Praze, abychom odhadli výši vlivu vzdálenosti městských lesů a parků na cenu bydlení. Vytvořili jsme datový vzorek o 1701 pozorováních, který obsahuje stavební atributy bydlení, prvky dostupnosti a environmentální atributy týkající se vzdálenosti do nejbližšího městského lesa a jeho rozlohu. Vytvořili jsme několik regresních modelů a testovali jejich spolehlivost z hlediska významnosti parametrů a velikosti vysvětlované variability. Výsledky ukázaly, že rozloha bytu je nejvíce významná proměnná, která vysvětluje cenu bydlení. Také jsme zjistili významný negativní vztah mezi cenou bydlení a vzdáleností ke stanici metra a městského lesa.
Abstrakt EN: A hedonic model to the Prague housing market was applied in order to estimate the effects of proximity to urban forests and parks on housing prices. Therefore, a large database of 1,701 observations was constructed. This database contains housing structural, accessibility characteristics and environmental variables on proximity and size of the nearest urban forest. Several regression models have been developed and their robustness has been tested in terms of the significance of parameters and the amount of variability explained. Results showed the size of flat is the most relevant variable explaining the price of housing. A significant inverse relationship between the price of housing and its distance from a metro station and urban forest has been also found.
Klíčová slova

Zpět

Patička