Přejít k obsahu


Unifying Approach to Observer-Filter Design

Citace:
ČERNÝ, V. Unifying Approach to Observer-Filter Design. Kybernetika, 2009, roč. 45, č. 3, s. 445-457. ISSN: 0023-5954
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unifying Approach to Observer-Filter Design
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav teorie informace a automatizace akademie věd České republiky
Autoři: Ing. Václav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vzájemnou podobností přístupů k návrhu rekonstruktoru stavu v rámci teorie automatického řízení a filtru z hlediska zpracování signálu. V článku je ukázáno, že lze v těchto přístupech nalézt zřejmé vazby bez ohledu na rozdílnost cílů návrhu, a proto je možné tyto přístupy sjednotit z pohledu strukturálního. Sjednocujícími "prostředky" jsou invariance chyby rekonstrukce/filtrace a konvergence chyby rekonstrukce/filtrace. Ljapunovova teorie stability, výkon signálu, energie systému a relace výkonové rovnováhy jsou dalšími základními "stavebními kameny" použitými v článku.
Abstrakt EN: The paper examines similarities between observer design as introduced in Automatic Control Theory and filter design as established in Signal Processing. It is shown in the paper that there are obvious connections between them in spite of different aims for their design. Therefore, it is prospective to make them be compatible from the structural point of view. Introduced error invariance and error convergence properties of both of them are unifying tools for their design. Lyapunov's stability theory, signal power, system energy and a power balance relation are other basic terms used in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička