Přejít k obsahu


Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet

Citace:
PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet. Informatika v škole, 2009, č. 36, s. 11-16. ISSN: 1335-616X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedia study e-course for the education of subject Internet
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ústav informácií a prognóz školstva
Autoři: Tomáš Přibáň , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje multimediální e-kurz Internet vytvořený na Fakultě pedagogické západočeské univerzity v Plzni. V textu je rovněž uveden odkaz na plnou off-line verzi kurzu.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to describe multimedia e-course Internet. This e-course was created at the Faculty of Pedagogy West Bohemia University in Pilsen. Readers can find full off-line version of the course in the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička