Přejít k obsahu


Diverzity management

Citace:
EGER, L. Diverzity management. 1. vyd. Praha : Educa Service, 2009, 200 s. ISBN: 978-80-87306-03-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diversity management
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Educa Service
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Demografické změny ve společnosti společně s globalizací trhu práce zvýrazňují důležitost diverzity managementu, který se stává nezbytností se změnou struktury pracovní síly. Diverzity management je v České republice poměrně novým fenoménem a novou oblastí v teorii i praxi.
Abstrakt EN: Demographic movement in our society together with globalization of labour market highlights signification of diversity management which is becoming necessary in consequence of workforce structure. Diversity management is quite e new phenomenon and a new management area both in theory and practice in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička