Přejít k obsahu


Místní státní správa a samospráva

Citace:
VODIČKA, K., ŠIMKA, K., CABADA, L. Místní státní správa a samospráva. In Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2007, s. 299-320. ISBN: 978-80-7367-337-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Local Government and Self-government
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Portál
Autoři: JUDr. Karel Vodička , JUDr. et PhDr. Karel Šimka Ph.D., LL.M. , Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci knihy o politickém systému České republiky se kapitola zabývá strukturou a funkcí místní státní správy a samosprávy.
Abstrakt EN: As a part of the book about the political system of the Czech Republic deals the chapter with the structure and function of the local government and self-government.
Klíčová slova

Zpět

Patička