Přejít k obsahu


Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů

Citace:
JEŽEK, P. Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů. Opava, 2009., ISBN: 978-80-7248-516-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Database of EEG/ERP records
Rok vydání: 2009
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita
Autoři: Ing. Petr Ježek
Abstrakt CZ: Práce si klade za cíl zhodnotit obecné problémy týkající se uložení dat získaných měřením mozkové aktivity (EEG/ERP) a popsání těchto dat vhodnými metadaty. V současné době neexistuje jednotný dostatečně obecný formát, který by byl pro EEG záznamy dostupný. Výsledkem autorovy práce je návrh datového úložiště, které umožňuje data ukládat, snadno spravovat a zpětně se na ně dotazovat. Datové úložiště je základem aplikace, která bude otevřená světové vědecké komunitě tak, aby získaná data byla snadno sdílena jak vědeckými pracovišti, tak například nemocničními zařízeními. Důležitým aspektem práce je návrh datových konvertorů z/do používaných formátů. Modularita celého systému zajistí snadné přidání nového konvertoru.
Abstrakt EN: The goal of this project is to sumarize problems with storage data from EEG/ERP experiments. Nowadays there is no universal data format and metadata description. Result of this work is application for managing experiments. There is designed data and metadata structure. Metadata are separated into several semnatic group. User can insert or download experiments using web interface. This system ensures interchanging data from experiments between various laboratories. System security is ensured by user accounts.
Klíčová slova

Zpět

Patička