Přejít k obsahu


Problematika vytváření relačních dat: příklad analýzy sociálních sítí bezdomovců

Citace:
TOUŠEK, L. Problematika vytváření relačních dat: příklad analýzy sociálních sítí bezdomovců. AntropoWebzin, 2009, roč. 2009, č. 2-3, s. 35-41. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Issue of Relation Data Creating: An example of social networks analysis of homeless
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou vytváření relačních dat v rámci analýzy sociálních sítí, konkrétně technikou tzv. generátoru jmen. Tato problematika je rozebírána na příkladě analýzy sociálních sítí bezdomovců v Plzni. Vybrané výsledky nereprezentativního šetření ukazují, že sociální sítě bezdomovců jsou malé, s vysokou hustotou a založené spíše na příbuzenské čí přátelské bázi, směřující většinou vně samotné bezdomovství. Autor následně kriticky reflektuje ekologickou validitu těchto zjištění a dochází k závěru, že se spíše než o aktuální osobní sociální sítě se v tomto případě jedná o ?kognitivní? sítě aktérů.
Abstrakt EN: The paper considers problems with data collection methods for social network analysis specifically so called name generators that are widely used in surveys and interviews. The issue is exampled by a research of homeless people in Pilsen, Czech Republic. Beginning with the general discussion of relational data and basic network terms, the article then covers methods of data collection with focus on name generators. A description of non-representative research design on social support networks of homeless people follows. The selected results show that personal networks are small, with high density and rather based on kin or friendship ties. Further, major parts of the ties are outside the homelessness. However, the ecological validity of the results is questioned. On the basis of the triangulation with a data from the qualitative interviews the paper concludes that the personal networks are rather ?cognitive networks? than the actual social relations.
Klíčová slova

Zpět

Patička