Přejít k obsahu


Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient

Citace:
KARBAN, P., DONÁTOVÁ, M., DOLEŽEL, I. Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient. In Recent Advances in Numerical Modelling. Warsaw - Lubin: Electrotechnical Institute Publishing House, 2009. s. 74-78. ISBN: 978-83-922095-8-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient
Rok vydání: 2009
Místo konání: Warsaw - Lubin
Název zdroje: Electrotechnical Institute Publishing House
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Martina Donátová , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Pro modelování indukcí ohřívaných rotujících těles je použita kombinace integrodiferenciální metody a metody konečných prvků. V úvahu je brán i mechanický transient. Metodika výpočtu je ilustrována na příkladě, jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: Combination of the integrodiff erential and finite element methods is used for modelling of heating rotating bodies by induction. The mechanical transient is taken into account. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička