Přejít k obsahu


Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?

Citace:
CABADA, L., HLOUŠEK, V. Eurovolby 2009: Prostor pro evropeizaci politických stran ve středovýchodní Evropě?. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 265 s. ISBN: 978-80-7380-231-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Euro-election 2009: Area for Europeanization of political parties in Central Eastern Europe?
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Doc. PhDr. Vít Hloušek Ph.D.
Abstrakt CZ: S využitím konceptu evropeizace politických stran Roberta Ladrecha a některých východisek teorie voleb druhého řádu se výzkum soustředí na programatické a organizační aspekty a změny ve formátu stranického systému ve vazbě na volby do Evropského parlamentu. Výzkum zahrnul 10 postkomunistických zemí, které do EU vstoupily v roce 2004/2007.
Abstrakt EN: Based on the Europeanization of political parties conception by Robert Ladrech and selected aspects of second order election theory the research focus on programatic and organizational aspects and changes in party system mechanisms related to the European parliament election. Ten post-communist countries that joined EU in 2004/2007 are included in the research.
Klíčová slova

Zpět

Patička