Přejít k obsahu


Od prototypu k virtuálním modelům

Citace:
ŠIMON, M., SEKULOVÁ, K. Od prototypu k virtuálním modelům. Plzeň, 2009., ISBN: 978-80-7043-844-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From prototype to the virtual models
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Kateřina Sekulová
Abstrakt CZ: V současné době je zcela patrný intenzivní rozvoj digitálních a virtuálních modelů v rámci celého životního cyklu výrobku. Dnes nestačí již 3D grafický návrh výrobku, který se stává především v oblasti konstrukčních prací běžným standardem, ale je nutné pokročit dále do oblasti virtuálního návrhu pracoviště a celého výrobního systému.
Abstrakt EN: Currently is quite evident intensive development of digital and virtual models throughout the product lifecycle. Today has not enough 3D graphics product design, which becomes especially for design work common standard, but it is necessary to advance further into the virtual workplace design and whole production system.
Klíčová slova

Zpět

Patička