Přejít k obsahu


12. ročník mezinárodního semináře Modelování a optimalizace podnikových procesů

Citace:
Basl, J., Šimon, M. 12. ročník mezinárodního semináře Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň, 12.11.2009 - 13.11.2009.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 12th International Seminar on Modelling and Optimisation of Factory Processes
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Autoři: Prof. Ing. Josef Basl CSc. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Seminář Modelování a optimalizace podnikových procesů 2009 se v tomto, již dvanáctém ročníku, zaměřuje na problematiku procesního řízení firem s důrazem na poukázání možnosti využití metod průmyslového inženýrství pro zvýšení efektivnosti procesů a tím konkurenceschopnosti celé společnosti. Navazuje tedy na úspěšná setkání specialistů a odborníků průmyslového inženýrství a dává opět prostor pro příspěvky řešených projektů, a prezentaci vhodných nástrojů, přístupů a metodik. Tematické oblasti jsou zejména: Modelování a měření výkonnosti podnikových procesů. Nástroje digitální fabriky a průmyslového inženýrství při řízení procesů. Navrhování a modelování výrobního systému.
Abstrakt EN: Seminar Modeling and Optimization of Factory Processes 2009 is in this 12th year focusing on the topic of process controlling of companies with emphasis on the possibility of industrial engineering methods utilization for improvement of process effectiveness thereby competitiveness of whole company. It is referring to successful meetings of specialists and experts of industrial engineering a gives again the space for contributions on solved projects and presentation of suitable tools, approaches and methods. The main thematic fields are: Modeling and measurement of companies process effectiveness. Tools of digital factory and industrial engineering at process control. Planning and modeling of production system.
Klíčová slova

Zpět

Patička