Přejít k obsahu


GMES Needs Described Spatial Data

Citace:
ČERBA, O. GMES Needs Described Spatial Data. In INSPIRE, GMES and GEOSS Activities, Methods and Tools towards a Single Information Space in Europe for the Environment. Riga : Tehnologiju attistibas forums, Wirelessinfo, 2009, s. 23-29. ISBN: 978-9934-8105-0-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: GMES Needs Described Spatial Data
Rok vydání: 2009
Místo konání: Riga
Název zdroje: Tehnologiju attistibas forums, Wirelessinfo
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Název této kapitoly zdůrazňuje potřebu různých typů a úrovní popisu prostorových dat používaných pro účely GMES. Proč? GMES je velmi rozsáhlá a ne zcela homogenní iniciativa s odvážnými cíli (otázky životního prostředí, bezpečnost atd.). Cílem GMES je poskytovat informace, které odpovídají na potřeby uživatelů. Zpracování a šíření těchto informací je prováděno v rámci "GMES servisních komponent" (GMES - Evropská komise, 2009). Podporovat a udržovat GMES aktivity vyžaduje velké množství nástrojů, aplikací metod a technologií.
Abstrakt EN: The title of this chapter emphasizes a need of different types and levels of description of spatial data sets used for GMES purposes. Why? GMES is very large and not homogeneous initiative with brave targets (environmental questions, security etc.). The purpose of GMES is to deliver information which corresponds to user needs. The processing and dissemination of such information is carried out within the "GMES service component" (GMES ? European Commission, 2009). To promote and maintain GMES activities we need a large number of tools, applications, methods and technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička