Přejít k obsahu


Thematic Maps on the Web

Citace:
ČERBA, O. Thematic Maps on the Web. In 24th International Cartographic Conference. Santiago: ICA, Fisa, Instituto Geografico Militar, 2009. s. 1-11. ISBN: 978-1-907075-02-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thematic Maps on the Web
Rok vydání: 2009
Místo konání: Santiago
Název zdroje: ICA, Fisa, Instituto Geografico Militar
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Tematické mapy představují velmi užitečnou a srozumitelnou formu prezentace statistických údajů s geoprostorovými atributy. Kdokoli může denně vidět tématické mapy v televizních zprávách nebo dokumentárních filmech, v novinách a časopisech, publikacích apod. Tématické mapy jsou používány v oblasti ekonomiky, demografie, dopravy, fyzická geografie, turistického ruchu, obchodu, mezinárodních vztahů, ochrany krajiny atd. Internet také představuje hlavní zdroj informací pro mnoho lidí. Proto se na internetu vyskytuje velký počet různých druhů tematických map. Je velmi překvapivé, že většina map je kódována v rastrové podobě, i když některé vektorové nebo hybridní formáty by byly lepší z mnoha důvodů.
Abstrakt EN: Thematic maps represents very useful and intelligible presentation of statistical data with geospatial linkage. The Internet represents the major information source for many people. Therefore on the Internet there is a large number of different types of thematic maps. One of the activities of Geomatics section of the University of West Bohemia in Pilsen is focused on possibilities of a presentation of vector thematic maps on the Internet and methods of creation and description of these maps. As an objective of our activities there is the creation of a system in terms of a library of XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) templates. These templates in conjunction with control file provide the generating of different types of thematic maps (e.g. choropleth maps or maps with proportional symbols) in a vector format being able to cooperate on the Internet. Now there are three formats under consideration - SVG (Scalable Vector Graphics), VML (Vector Markup Language) or KML (formerly Keyhole Markup Language). The results of transformations, pros and cons of these processes are described and summarized in following paper. Except the creation of transformation templates we try to develop the data model necessary for a description of separate maps. The XSLT styles were applied to the preparation of printed publication Atlas of International Relationships. On the present there are generated sets of thematic maps designed for the project VisualHealth focused on a visualization of health data by way of cartographic interpretation methods. The main goals of languages based on XML are high level of standardisation , independency (due to coding mode and strict abidance of rules is XML independent on hardware platforms, programming languages or operational systems) and large spectrum of existing applications, including cartographic applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička