Přejít k obsahu


Google Earth a tematické mapy

Citace:
ČERBA, O. Google Earth a tematické mapy. Kartografické listy, 2009, č. 17, s. 31-40. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Google Earth & Thematic Maps
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Softwarové aplikace Google Earth je jedním z fenoménu současné kartografie. V současné době tento program nabízí nejen velmi atraktivní pohled na naši planetu, ale obsahuje i mapu starověkého Říma nebo možnost nahlédnout pod mořskou hladinu. Běžný uživatel však použije tématické mapy častěji, než je tyto nepochybně velmi zajímavé kartografická rarity. Tematické mapy představují velmi jednoduchý, ale velmi sofistikovaný nástroj, jež umožňuje transformaci komplikované řečí čísel (např. statistické indexy nebo prostorové souřadnice), na grafický jazyk, který je srozumitelný pro každého (na správném použití). Tato práce je zaměřena na možnosti návrhu tematických map v prostředí aplikace Google Earth. V první kapitole jsou krátce popsány programu Google Earth, jeho rozhraní a konkurenční aplikace (např. Microsoft Virtual Earth). Následující část je zaměřena na formát KML (Keyhole Markup Language bývalý), které kóduje grafická primitiva generovaných map. Poslední kapitola (kromě závěru) se věnuje metodám generování tematických map pro Google Earth na základě XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) šablon. Tato metoda byla vyvinuta autorem tohoto dokumentu v rámci projektu VisualHealth.
Abstrakt EN: The software application Google Earth is the one of the phenomenon of the current cartography. On the present this program offers not only the very attractive view of the our planet, but it contains the map of ancient Rome or a possibility to look under sea too. But a common user applies thematic maps more often than these undoubtedly very interesting cartographic rarities. Thematic maps represent the very simple, but very sophisticated tool making possible a transformation of complicated language of numbers (e.g. statistical indexes or spatial coordinates) to graphical language, which is intelligible to everybody (upon proper usage). This paper is focused on the possibilities of design of thematic maps in the environment of Google Earth. In the first chapter there are shortly described the program Google Earth, its interface and rival applications (e.g. Microsoft Virtual Earth). The following part is focused on the format KML (former Keyhole Markup Language), which codes graphical primitives of generated maps. The final chapter (except conclusion) attends to the method of generating of thematic maps for Google Earth based on XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) templates. There is emphasized so-called control file ? the XML file describing all components of formed maps. This method is developed by the author of this paper in terms of project VisualHealth.
Klíčová slova

Zpět

Patička