Přejít k obsahu


Thematic Maps in Browser

Citace:
ČERBA, O. Thematic Maps in Browser. In Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-87294-00-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thematic Maps in Browser
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s r.o.
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Geoprostorová data jsou velice často vizualizována ve formě jednoduchých tematických map. Tento způsob je přehledný a srozumitelný i pro laického uživatele map. Tento příspěvek představuje metodu generování některých typů tematických map přímo v prohlížeči webových stránek. Princip je podobný jako v případě běžných webových stránek - uživatel pouze zadá jednoznačný identifikátor souboru se vstupními daty. Díky vytvořeným stylům s možností definování mapových kompozic se v okně prohlížeče již neobjeví data, ale tematická mapa. Tento proces probíhá pouze s využitím funkcí prohlížeče bez potřeby jiného software.
Abstrakt EN: Geospatial data are very often visualized as simple thematic maps. This way is transparent and intelligible for lay user of maps. This paper introduces the method of generating of some types of thematic maps in a´ browser of web pages. The principle is analogous to common web pages - a user enters the unique idetificator of a file of source data. These data are visualized as thematic maps by prepared transformation styles and possibility of definition of map composition. Therefore there are not any data in browser window just thematic map. This process works only by using of function of common browser without other software.
Klíčová slova

Zpět

Patička